แบบหล่อขอบคันหิน (Curb stone mould)

แบบหล่อขอบคันหิน แบบหล่อคันหิน แบบเหล็กหล่อคันหิน ใช้หล่อคันหินคอนกรีตแบบเป็นก้อน ขนาด 15, 20, 30 cm. และขนาดตามสั่ง

เพิ่มเพื่อน