ไทรอท

ไทรอท อุปกรณ์ยึดคอนกรีตสามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีต ทุกชนิดทุกขนาด เชื่อม กำแพงคอนกรีต งานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป และงานหล่อคอนกรีตทั่วไป

เพิ่มเพื่อน