แบบหล่อแผ่นทางเดิน

แบบหล่อแผ่นทางเดินคอนกรีต สำหรับใช้เดินในสวน หล่อขาย ได้ ชุดแบบหล่อมีขนาดมาตรฐานที่ทางเราผลิตประจำให้กับลูกค้าทั่วประเทศ และขนาดพิเศษตามความต้องการลูกค้า
แบบหล่อแผ่นทางเดิน 1 ชุด สามารถผลิตได้ 20 แผ่นต่อครั้ง (แผ่นไม่ลบมุม)

เพิ่มเพื่อน