แบบหล่อแบริเออร์ Type 2

แบบหล่อแบริเออร์ Type 2 มีทั้งขนาดหล่อเป็นก้อน และ หล่อแนวยาว
ขนาด 1.0m. ,1.5m. , 2.0m. , 3.0m.

เพิ่มเพื่อน