แบบหล่อแบริเออร์แอพโพรช Type B

this is description

เพิ่มเพื่อน