แบบหล่อเสาเหลี่ยม

แบบหล่อเสาเหลี่ยม แบบหล่อเสาคอนกรีต แบบเสาเหลี่ยม ขนาด 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm. และขนาดต่างๆ ตามสั่ง และตามความต้องการ

เพิ่มเพื่อน