แบบหล่อฝา

แบบหล่อฝาบ่อพัก แบบหล่อปากบ่อ แบบหล่อฝารางระบาย ทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้า

เพิ่มเพื่อน