แบบหล่อบ่อพัก

แบบหล่อบ่อพัก แบบบ่อพัก แบบหล่อบ่อพักคอนกรีต ขนาด 30, 40, 60, 80, 100, 120 cm. ขนาดมาตรฐาน และขนาดตามสั่ง ผลิตแบบหล่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง

เพิ่มเพื่อน