แบบหล่อฐานเสาไฟฟ้า

แบบหล่อฐานเสาไฟฟ้า มีทั้งขนาดมาตรฐาน และ ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ

เพิ่มเพื่อน