แบบหล่อคานพรีคาส์ท 4 ช่อง

ชุดแบบหล่อคานพรีคาส์ท 4 ช่อง มีขนาดมาตรฐานที่ทางเราผลิตประจำให้กับลูกค้าทั่วประเทศ และขนาดพิเศษตามความต้องการลูกค้า

เพิ่มเพื่อน