เจโบลท์

รับผลิต เจโบล์ท ขนาดต่างๆ ขนาดตามลูกค้าต้องการ

เจโบล์ท 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวเจโบล์ท 1 ตัว / น็อตตัวเมีย 2 ตัว (2N) / แหวนอีแปะ 1 ตัว (1W)

เพิ่มเพื่อน