ยูคลิป (ดำ)

ยูคลิปดำ เส้นกลม ขนาด 12mm. (ไม่ชุบ) ใช้สำหรับเข้าแบบหล่อก่อสร้าง แบบเหล็กก่อสร้าง

เพิ่มเพื่อน