ประกับแป๊ป

ประกับแป๊ป(เขาควาย) ใช้สำหรับงานแบบหล่อคอนกรีตอื่นๆ แบบหล่อก่อสร้าง

เพิ่มเพื่อน